GASTRIC BYPASS

De gastric bypass wordt in ons centrum het meest uitgevoerd. De ingreep steunt op drie principes: vermindering van volume, vermindering van opnamecapaciteit én vermindering van hongergevoel.

De maaginhoud wordt verkleind door een deel van de maag los te maken en zo terug een kleine maag te maken van ongeveer 45 ml. Op deze nieuwe kleine maag wordt een dundarmlis vastgemaakt om een nieuwe maaguitgang te verkrijgen. Het voedsel gaat dan via de slokdarm in de kleine maag en rechtsreeks in deze dunndarmlis.

150 cm lager wordt deze dundarmlis terug geconnecteerd aan de overige darmen. Aangezien het ingenomen voedsel na deze aanpassingen hier pas vermengd zal worden met de spijsverteringssappen, zal de opname van voedingsstoffen ook hier pas plaats vinden. Gevolg is dat niet alle voeding opgenomen zal worden.

Voordelen

  • de ingreep wordt laparoscopisch uitgevoerd (kijkoperatie)
  • geen plaatsing van kunststof ring waardoor minder risico op technisch falen
  • relatief eenvoudig dieet en grotere porties mogelijk
  • minder hongergevoel en snel voldaanheidsgevoel
  • betere lange termijn resultaten (70% verlies overgewicht)
  • er worden geen organen weggenomen. In principe is deze ingreep dan ook omkeerbaar, maar technisch niet eenvoudig

Nadelen

  • uitgebreidere operatie met kans op lekkage op de verbindingen die tussen de verschillende organen worden gemaakt
  • risico op ontstaan van maagzweren (vnl. bij rokers)
  • tekorten door verminderde opname van bepaalde mineralen en vitamines. Hiervoor dienen dan supplementen ingenomen te worden. Regelmatige bloednames zijn dan ook absoluut noodzakelijk.
  • dumpingsyndroom (10%): fenomeen dat optreedt door de snelle passage van voeding uit de nieuwe maag naar de dunnedarmen. Hierdoor ontstaat een onaangenaam gevoel gepaard gaande met zweten, hartkloppingen, buikkrampen en eventueel diarree. Door aanpassing van uw voeding kan dit vaak vermeden worden. Dit fenomeen is vaak slechts tijdelijk.

 

×