KLINISCHE APOTHEKERS HELPEN U MET UW MEDICATIE

Het juiste geneesmiddel in de juiste dosis op het juiste tijdstip innemen. Klinkt simpel? Er wordt geschat dat jaarlijks maar liefst 42.000 ziekenhuisopnames te wijten zijn aan medicatiefouten. 
(Bron: IMS Health Report: Advancing the Responsible Use of Medicines in Belgium. 2015) 

Een actueel en volledig medicatieschema kan helpen om dit risico te beperken. Deze lijst van geneesmiddelen geeft uw zorgverlener (specialist, huisarts, apotheker, (thuis)verpleging) een actueel overzicht van uw medicatietherapie. 

U kan als patiënt hier zelf aan meewerken door uw toestemming op Vitalink te geven, of zelf een medicatieschema bij te houden. Hieronder hebben we voor u deze 2 mogelijkheden verder toegelicht:

 

VITALINK

Wat is Vitalink?

Vitalink is een systeem waarmee huisartsen, thuisverpleegkundigen en apothekers digitale gegevens over hun patiënten eenvoudig en veilig met elkaar kunnen delen. De patiënt geeft daarvoor eerst toestemming. Dankzij Vitalink kunnen de zorgverleners beter samenwerken en hun patiënten de best mogelijke zorg en begeleiding geven.

Uw toestemming geven

Alles begint met toestemming geven. U moet toestemming geven dat uw gezondheidsgegevens gedeeld mogen worden tussen zorgverleners. Alleen dan kan er iets over u op Vitalink verschijnen. Daarna kan u nog instellen welke zorgverleners deze gegevens juist kunnen zien. Ook uw huisarts of huisapotheker kunnen u hierbij helpen.

Meer informatie over hoe u deze toestemming geeft en wat deze toestemming juist inhoudt, kan u vinden via: http://www.vitalink.be/toestemming-geven.

Heeft u uw toestemming al gegeven?

Medicatiegegevens delen

Met Vitalink hebben uw verschillende zorgverleners op elk moment een up-to-date overzicht van welke medicatie u hoort in te nemen.

In Vitalink staat:

  • de merknaamvan het geneesmiddel
  • de in te nemen dosis
  • de wijze van toediening
  • het tijdstipof moment van gebruik
  • de duur van gebruik

Daarnaast bevat het medicatieschema ook administratieve gegevens over auteur, creatiedatum etc.

×