SECUNDAIRE INGREPEN

Patiënten die in het verleden reeds een vermageringsingreep ondergingen en niet voldoende vermageren of terug in gewicht bijkomen, kunnen indien hun BMI terug boven de 35 stijgt een ‘secundaire’ procedure ondergaan.

Dit wil zeggen dat een heroperatie uitgevoerd wordt waarbij een andere behandelingsmethode toegepast wordt dan de oorspronkelijke en dit met de bedoeling om toch het gewenste resultaat te behalen.

Mason gastroplastie (dichtnieten van de maag)

Vele patienten die deze ingreep vroeger ondergingen krijgen te maken met een loslating van de nietjes waardoor ze terug normaal kunnen eten, of met een extreme vernauwing van de kleine maag welke gemaakt werd. Voor deze patienten is het mogelijk om een gastric bypass uit te voeren om het gewenste resultaat alsnog te bekomen.

Maagbandje

Ook hier zijn er patienten die niet genoeg afvallen omwille van een verandering van eetgewoonten of te veel braken door het vormen van een uitgezet ‘voormaagje’ . Ook technische problemen met het bandje kunnen de oorzaak zijn van het falen van de operatie. Het is voor deze patienten mogelijk om het bandje ter verwijderen en tijdens dezelfde operatie een nieuwe vermageringsoperatie uit te voeren (gastric bypass).

Sleeve gastrectomie

Gewichtstoename na een sleeve gastrectomie treedt meestal op door een toename van de grootte van de gemaakte ‘buismaag’. Een heroperatie om de buismaag te verkleinen of om te vormen tot een gastric bypass kan hier een oplossing bieden.

Bij sommige patienten wordt een sleeve gastrectomie uitgevoerd als eerste stap om gewichtsverlies te bekomen om nadien een definitieve operatie veilig te kunnen uitvoeren (gastric bypass).

Gastric bypass

Gewichtstoename na een gastric bypass kan verschillende oorzaken hebben. Indien het voormaagje te fel uitgezet is geraakt kan dit terug verkleind worden.

Indien er een te snelle passage van voedsel van het voormaagje naar de darmen is waardoor geen verzadigingsgevoel meer optreedt kan een kleine ring rond het voormaagje hiervoor een oplossing bieden (banded bypass met Fobi ring).

In principe kunnen al deze ingrepen via kijkoperatie uitgevoerd worden. Indien echter de eerste operatie via een klassiek insnede werd uitgevoerd is dit mogelijks technisch moeilijker of onmogelijk.

×