MAAGBALLON

Indien u in aanmerking komt voor het plaatsen van een maagballon om met behulp hiervan én dieetmaatregelen te kunnen vermageren kan u er in deze brochure meer uitleg over vinden.

In de brochure worden de procedure van de plaatsing, het te verwachten gewichtsverlies, eventuele neveneffecten en complicaties, kosten en alternatieven uitgelegd. U wordt verzocht dit aandachtig te lezen om u voor te bereiden op de procedure en om uw toestemming te verlenen voor het plaatsen van de maagballon.

Een plaatsing van een maagballon gebeurt enkel na voorafgaande raadpleging bij één van de gastro-enterologen die met u de gehele procedure overloopt en u het toestemmingsformulier zal bezorgen. Hiervoor kan u een afsrpaak maken op het nummer 015 89 10 11.

Uiteraard kan u met vragen ook terecht bij uw behandelend (huis)arts, een van de gastro-enterologen of de verpleging van de afdeling of de endoscopie-eenheid.

 

 

×