MEDICATIE NA EEN GASTRIC BYPASS

Een gastric bypass verandert de anatomie van het maagdarmstelsel waardoor de opname van een aantal geneesmiddelen gewijzigd wordt. Het is heel belangrijk te onthouden dat deze veranderingen levenslang kunnen zijn.
Vraag steeds advies aan je arts of apotheker bij het opstarten van nieuwe medicatie.

In de brochure van de klinische apotherkers kan je meer uitleg vinden over de volgende aandachtspunten:

1. Medicatie met vertraagde werking

Sommige medicatie is speciaal ontworpen om de werkzame stof vertraagd vrij te geven gedurende lange tijd. Deze pillen moeten doorheen heel het maagdarmstelsel passeren opdat de werkzame stof door het lichaam kan opgenomen worden. Na een gastric bypass kan het zijn dat de medicatie niet volledig opgenomen wordt. Bijgevolg wordt deze medicatie best omgeschakeld naar medicatie die de werkzame stof onmiddellijk vrijzet. Mogelijks zal u dan meerdere pillen per dag moeten innemen.

Hoe herken je deze medicatie?

Soms kan je medicatie met vertraagde werking afleiden uit de naam. Voorbeelden hiervan zijn ‘UNO’, ‘Retard’, ‘LA’ (Long Acting), ‘Chrono’, ‘Slow’, ‘CR’ (Controlled Release), … Maar vaak kan je het niet uit de naam afleiden. 

Vraag daarom steeds raad aan uw apotheker!

 

2. Grote pillen: potloodgom-medthode

Ook het inslikken van geneesmiddelen kan moeilijker verlopen doordat de doorgang van de maag naar de darm verkleind werd. Omwillen van deze reden zijn grote pillen te vermijden. De maximum grootte die toegestaan wordt, is deze van een potloodgom.

Elk pilletje dat groter is dan een potloodgom, moet bij voorkeur omgezet worden naar een vloeibaar alternatief (voorbeelden: suikervrije siropen, smelttabletten of ‘orodispergeerbare’ tabletten, kauwtabletten, druppels, bruistabletten (wel volledig laten uitbruisen!), zakjes met poeder). Indien dit niet beschikbaar is, kan er geopteerd worden het geneesmiddel te breken of te pletten met behulp van een tablettenpletter (te verkrijgen in de apotheek). Het poeder van de geplette tablet kan nadien gemengd worden met een beetje yoghurt of appelmoes en zo ingenomen worden. Het is zeer belangrijk om heel het potje yoghurt/ appelmoes leeg te eten zodat u al uw medicatie ingenomen hebt. 

Na elk gebruik moet de tablettenpletter goed afgewassen worden met lauw water en nadien afgedroogd worden. 

Opgelet: niet alle medicatie mag zomaar geplet worden. 

Vraag dit steeds na bij uw apotheker! 

 

3. Pijnstillers

Als u in de toekomst nood heeft aan pijnstillers, moet ook hier een juiste keuze gemaakt worden.

● Paracetamol (Dafalgan®, Algostase Mono®, Mobistix®, Perdolan®, …) is de eerste keuze pijnstiller na een gastric bypass. De voorkeur gaat uit naar bruistabletten, smelttabletten, instant zakjes, ...

● Ontstekingsremmers (Ibuprofen®, Nurofen®, Voltaren®, Taradyl®, Apranax®,  …) zijn zeer belastend voor de maag. Daarom moeten ze na een gastric bypass vermeden worden.Dit geldt voor elke toedieningsvorm (dus ook voor suppo’s, pleisters, …). 

● De nieuwere ontstekingsremmers, de zogenaamde ‘COX2-inhibitoren’ (Celebrex®, Arcoxia®, Dynastat®, ...), zijn minder schadelijk voor de maag. Ze mogen eventueel wel gebruikt worden na een gastric bypass maar steeds in combinatie met goede maagbescherming (Pantomed®, Zantac®, Omeprazole®, …). Deze ontstekingsremmers zijn enkel te verkrijgen op medisch voorschrift.

● Tramadol of Codeïne (Tramadol: Contramal®, Dolzam®, Tramium®, Tradonal®, … - Paracetamol + codeïne: Algocod®, Dafalgan Codeïne® …) kan na een gastric bypass samen met paracetamol ingenomen worden indien u nog steeds pijn ervaart na de inname van paracetamol. Ook deze preparaten zijn enkel te verkrijgen op medisch voorschrift. 

 Morfine-afgeleiden (Temgesic®, Transtec®, Palladone®, MS Direct®, Oxynorm®, …) zijn derde keuze preparaten bij pijn. 
Ze zijn enkel aangewezen indien de pijn niet met de combinatie paracetamol en tramadol of paracetamol en codeïne bestreden kan worden. Preparaten met vertraagde vrijstelling moeten echter vermeden worden na een gastric bypass (zie paragraaf 1) (vb. Morphine Teva®, MS Contin®, Oxycontin®, Oxycodon Sandoz®, …).

 

4. Vitamines en mineralen

Vitamine- en mineralentekorten komen vaak voor na een gastric bypass en kunnen ernstige gevolgen hebben.

● Er zijn specifieke multivitaminepreparaten beschikbaar om vitaminetekorten te voorkomen na een gastric bypass (vb. van de firma Barinutrics of Fitforme). Deze zijn eveneens beschikbaar in kauwtabletten of in strooipoeder. 

● Naast vitaminen moet ook extra calcium ingenomen worden. Calciumcitraat wordt beter opgenomen dan calciumcarbonaat. 

Deze vitamine- en mineraalpreparaten zullen waarschijnlijk levenslang ingenomen moeten worden. 

Vraag steeds raad aan uw apotheker over welk vitamine-/mineraalpreparaat het meest geschikt is na een gastric bypass.

 

5. Contraceptie: 'de pil'

‘De pil’ wordt theoretisch gezien minder goed opgenomen na een gastric bypass. Alternatieve vormen van anticonceptie zoals het spiraaltje zijn vermoedelijk veiliger. Met deze vorm van anticonceptie zullen uw menstruaties uitblijven. Hierdoor is er ook minder kans op bloedarmoede (door ijzertekort na gatric bypass).

Bespreek de alternatieve vormen van anticonceptie met uw gynaecoloog.

 

6. Alcoholgebruik na gastric bypass

Door een snellere maaglediging na een gastric bypass wordt alcohol gemakkelijker en sneller opgenomen in het bloed. Wanneer u twee eenheden alcohol consumeert, komt het alcoholgehalte in uw bloed al overeen met 4 eenheden. Minimaal alcoholgebruik kan dus al problemen geven.

Beperk daarom het alcoholgebruik na gastric bypass om leverproblemen en alcoholmisbruik te voorkomen. 

 

7. Besluit

Bij twijfel in verband met uw medicatie: Vraag steeds raad aan uw apotheker en (huis)arts.

×