Een endocrinologische evaluatie is absoluut noodzakelijk voor de obese patient die mogelijks een kandidaat is voor een bariatrische ingreep.

Hierbij wordt enerzijds aandacht gegeven aan het opsporen van mogelijke endocrinologische oorzaken voor het overgewicht. Er zijn een aantal aandoeningen van de exocriene klieren die medicamenteus of niet-chirurgsich behandeld kunnen worde. Hier denken we vb. aan een verhoogde werking van de bijnier, een verminderde werking van de hypofyse of een verminderde werking van de schildklier. 
Anderzijds wordt er ook nagegaan in hoeverre er al verwikkelingen zijn van het overgewicht. Er wordt onderzoek gedaan naar pre-diabetes en Diabetes type 2.
Deze screening begint met een algemeen bloedonderzoek. Dit onderzoek gebeurt alvorens u bij de endocrinloog op  raadpleging komt zodat de resultaten dan reeds gekend zijn.

Eventuele voedingstekorten of nutritionele deficiënties, door een eenzijdig of niet optimaal voedingspatroon, worden ook opgespoord. Zo kunnen, indien nodig, supplementen van vitamines en/of mineralen reeds voor de operatie toegediend worden.

De endocrinoloog zal ook evalueren of en welke voedingsgerichte aanpak er reeds gebeurd is in het verleden.  In het geval dat u niet in aanmerking komt voor een operatie of als als de operatie niet wenselijk/haalbaar is, zal de endocrinoloog met u andere, niet-chirigusche behandelingen bespreken.

Het consult bij de endocrinoloog is voor u als patient een eerste kennismaking met de afdeling endocrinologie waar u postoperatief terecht kan voor:

  • voor gericht voedingsadvies
  • voor bijkomend medisch advies indien de gewichtstargets niet gehaald worden
  • voor advies en behandeling van ev. dumping syndrome en/of ontwikkelen van hypoglycemieën

De dienst endocrinologie werkt uiteraard nauw samen met de diëtisten, de klinische apothekers en de revalidatie-artsen van ons ziekenhuis.

×