MIJN MEDICATIE

Breng je medicatieschema zeker mee naar het ziekenhuis op de dag van je opname.

Heb je nog geen eigen medicatieschema? Via deze link kan u een sjabloon vinden.

  • druk dit af 
  • vul het schema samen met een zorgverlener in 
  • houd het steeds op zak zodata je het bij elk contact met een zorgverlener bij je hebt

 

Zes tips voor een veilig en correct medicatiegebruik

Stel samen met uw huisarts, apotheker, specialist en/of verpleegkundige een volledig medicatieschema op. 

Praat openhartig met hen over uw medicatiegebruik en allergieën. 

Vraag voldoende informatie over uw geneesmiddelen aan uw zorgverleners. 

Laat uw medicatieschema aanpassen wanneer er iets aan uw medicatie-inname verandert. 

Neem uw medicatieschema mee bij elk contact met een zorgverlener. 

Hou uw medicatieschema op zak zodat u het ook bij u heeft in noodgevallen

×