GASTRO-ENTEROLOGIE en OBESITAS.

Obesitas is de oorzaak van belangrijke afwijkingen op niveau van darm, gal en lever. De dienst maag-, darm- en leverziekten van het AZ Sint-Maarten komt dan ook dikwijls in aanraking met de gevolgen van overgewicht. Anderzijds zoeken wij ook  naar oplossingen voor deze problemen, zowel wat betreft obesitas op zich als de gevolgen ervan. De meest tastbare voorbeelden zijn de volgende. 

Leveraandoeningen.

  • Obesitas gaat frequent gepaard met leververvetting (“leversteatose”). Leververvetting is zelfs de meest voorkomende leveraandoening in België en kan belangrijke gevolgen hebben voor het functioneren van de lever. Leververvetting kan immers leiden tot beschadiging en ontsteking van de lever (“steatohepatitis”), wat dan op zich weer kan leiden tot littekenvorming (fibrose en cirrose) en zelfs leverkanker.
  • Het opsporen, opvolgen en behandelen van leververvetting en de gevolgen ervan, gebeurt op onze hepatologische dagkliniek en in nauwe samenwerking met onze diëtisten, radiologen en abdominaal chirurgen. Tegenwoordig bestaan er immers heel wat technieken om leververvetting en de ernst ervan op een heel efficiënte en niet-belastende manier voor de patiënt te onderzoeken. Bovendien zijn er heel wat nieuwe medicijnen voor leververvetting op komst. De dienst gastro-enterologie van AZ Sint-Maarten neemt als voorloper in dit domein deel aan heel wat studies die het effect van deze medicijnen op leververvetting onderzoeken en kunnen dan ook aangeboden worden aan patiënten die hier interesse voor hebben.

Therapeutische endoscopie. 

  • Voor sommige patiënten is een endoscopische behandeling voor het overgewicht aangewezen, ofwel als enige therapie ofwel als voorbereiding op heelkunde, met name het plaatsen van maagballon (zie informatie maagballon). Of dit voor de patiënt een aangewezen ingreep is, wordt eveneens multidisciplinair beslist.
  • Therapeutische endoscopie heeft bovendien ook zijn plaats indien er toch onverwachte verwikkelingen na de heelkunde optreden; om deze te behandelen op een maximaal niet-invasieve wijze.
×