PRAKTISCHE INFORMATIE OBESITAS REVALIDATIE

 • De trainingen gaan door op de dienst Fysische Geneeskunde & Revalidatie (Cardiale Revalidatie). De sessies zijn gepland op dinsdag- en donderdag namiddag. Elke revalidant volgt een schema van twee sessies per week. Uiteraard wordt verwacht dat minstens een halfuur per dag fysieke activiteit ingebouwd wordt op de dagen dat er geen oefensessie plaatsvindt.
 • U wordt verwezen door uw behandelend arts (endocrinoloog) voor een eerste afspraak waarop U voor een intake-gesprek zal gezien worden door een revalidatie-arts van onze afdeling (dr. Pieter Theuniers of dr. Jan Mertens). Bij dit intake-gesprek zal een anamnese gebeuren of de verslaggeving van de dienst interne geneeskunde besproken worden. Belangrijk hierbij is de indicatie voor uw overgewicht- of obesitas-revalidatie, de cardiale risico-factoren en eventuele diabetes mellitus type II, persoonlijke en familiale medische voorgeschiedenis, huidige klachten, fysieke activiteiten in thuissetting, arbeids-status of arbeidsperspectieven en medicatiegebruik (bèta-blokkers).
 • U schrijft zich enkel voor het intake-gesprek in bij de receptie, nadien kan u rechtstreeks naar de oefenzaal komen.
 • Een trainings-sessie bedraagt initieel een 45-tal minuten effectieve training zonder opwarming en cool-down. Het oefenprogramma wordt individueel progressief aangepast door voornamelijk de tijd van de oefensessies aan te passen. De effectieve trainingsduur zal dus geleidelijk aangepast worden tot een maximum van 90 minuten.
 • Voorafgaand aan de trainings-sessie worden bloedruk, rustpols en gewicht gemeten. Wekelijks wordt ook de buikomtrek gemeten. Tevens wordt kort bevraagd of er zich geen problemen manifesteren die een sessie ontraden. Na de sessie wordt zo nodig opnieuw pols en bloeddruk gemeten en zal u gevraagd worden de geleverde inspanningen in te schatten volgens de BORG-schaal. Een subjectieve trainings-intensiteit volgens BORG van 10-13 wordt beoogd.
 • De trainingen worden via fysieke aanwezigheid gesuperviseerd door een specifiek opgeleid kinesitherapeut en/of revalidatie-arts.

- De aerobe training verloopt onder continue hartfrequentie monitoring volgens het Polar-systeem.
- Trainingsresultaten worden opgeslagen en aangepast via het Technogym-monitoring programma.
- Trainingsintensiteit wordt ingesteld op 60-70% van de maximale hartfrequentie.

 • U brengt voor de training sportieve kledij en (plat) schoeisel, een handdoek en een flesje water mee. Er is mogelijkheid tot omkleden en douchen na de sessie. Uit respect voor de andere revalidanten vragen wij hygiënische maatregelen in acht te nemen.
 • Verwittig voor een sessie steeds de aanwezige kinesitherapeut of arts indien:

              - u medicatie vergeten in te nemen bent 
              - uw medicatie gewijzigd is
              - u zich onwel voelt (ziek, koorts, inname antibiotica, kortademigheid, maaglast, pijnlijke spieren/gewrichten)
              - u niet of onvoldoende gegeten hebt

 • Maandelijks wordt een multi-disciplinaire informatiesessie georganiseerd waarop u verplicht dient aanwezig te zijn als u het cardiale revalidatie-programma volgt. Familie-leden worden tevens vriendelijk uitgenodigd. Op deze sessie zal de nodige uitleg verschaft worden door een endocrinoloog, revalidatie-arts, diëtist en psycholoog. Uiteraard is er mogelijkheid tot vragenstelling.
 • Wie? Patiënten met overgewicht, obesitas of (4 à 6 weken) na bariatrische heelkunde.
  Wanneer? Revalidatie-sessies gaan door op dinsdag- en donderdag namiddag (2/week)
  Waar? AZ Sint Maarten, campus Zwartzustersvest, afdeling Fysische Geneeskunde & Revalidatie (2e verdiep)
  Sessie? Een sessie duurt initieel een uur tot progressief 90 minuten.
  Hoe lang? Een programma bestaat uit 45 sessies en zal dus ongeveer 22 weken duren
  Inhoud? Opwarming, aeroob trainingsprogramma, spierversterkende oefeningen, cool-down

   

×