WERKING

Na een eerste consultatie zal u, indien u een geschikte kandidaat bent voor een operatie, doorverwezen worden naar de andere betrokken disciplines. Een gesprek met een chirurg, een endocrinoloog, een psychiater en een diëtiste worden voor u geregeld.

Indien al deze specialisten akkoord gaan over de te volgen behandeling en indien u aan de opgelegde bepalingen voldoet zal een reeks onderzoeken uitgevoerd worden in het kader van uw algemene gezondheidstoestand en de geplande operatie.

  • hartonderzoek
  • longonderzoek
  • maagonderzoek: gastroscopie (met verdoving indien gewenst)
  • bloedanalyse

Na al deze onderzoeken volgt nogmaals een afsluitend gesprek met de chirurg en kan uw operatie gepland worden. Indien nodig zal u nog gezien worden door een anesthesist.

Indien u niet in aanmerking komt voor een operatie zal u een alternatief programma voorgesteld worden met begeleiding door onze diëtistenrevalidatieartsen en endocrinologen.

×